M21 - KHÓA HỌC NỘI DUNG THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

Vẽ của Hiếu

Vẽ Khủng Long

Vẽ Khủng Long nhà tôi thì là 1 việc cực kỳ khó… nó giống việc bạn đứng trước lồng 1 con sư tử và cho nó ăn ấy… chỉ 1 sai sót là bạn có thể mất mạng. Đại khái vậy!

Bài viết liên quan
Vẽ của Hiếu

Vẽ Mắt Mèo

Vẽ của Hiếu

Vẽ Chiến binh

Vẽ của Hiếu

Vẽ thằng Mỡ