M21 - KHÓA HỌC NỘI DUNG THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

Vẽ của Hiếu

Vẽ Chiến binh

CHIẾN BINH

(Chì màu – 2010)

Bức này tôi vẽ năm 2010 – ở cái thời điểm mà bắt đầu online Mạng xã hội nở rộ và tôi bắt đầu cuộc sống Online: xây dựng thương hiệu online… Và tôi nhận ra rằng cuộc sống Online Mạng xã hội nó thực sự là 1 cuộc chiến đấu. Một cuộc chiến đấu không bình yên, và kẻ thù nấp sau bàn phím còn nguy hiểm hơn cả những kẻ thù đối diện với chúng ta.

Tôi treo bức này ngay ở văn phòng tôi đến bây giờ… Để mỗi lúc mệt mỏi tôi nhìn vào bức tranh này để đỡ mệt mỏi hơn….

Bài viết liên quan
Vẽ của Hiếu

Vẽ Mắt Mèo

Vẽ của Hiếu

Vẽ Khủng Long

Vẽ của Hiếu

Vẽ thằng Mỡ